Video nadzor - DVR snimači
...
...
...

4 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 4 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

8 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 8 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 16 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...
...

24 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 24 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

32 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 32 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...

8 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 8 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 16 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD AHD s 7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
Analogni i digitalni video snimači

8 kanalni digitalni HD AHD s 7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
Video nadzor - DVR snimači
...
...
...

4 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 4 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

8 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 8 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 16 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...
...

24 kanalni

analogni DVR

Omogućava priključenje do 24 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

32 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 32 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD

AHD

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...

8 kanalni digitalni HD

AHD

Omogućava priključenje do 8 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni digitalni HD

AHD

Omogućava priključenje do 16 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD

AHD s 7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
Analogni i digitalni video snimači
...
© web design by E-Data